MINA ANSIKTEN


En seria av experiment med olika digitala verktyg som möjliggör en total omvandling av foto till något mer likt måleri eller grafisk tryck.

Enklaste modellen som alltid finns till hands - är man själv.